Hlavný cieľ Feng-shui

29.08.2017

Hlavným cieľom vo Feng Shui je docieliť v priestore vyrovnanie energií yin a yang. Yin sú všetko predmety, ktoré sú vysoké, tmavé, nehybné, sú to aj steny a vonku zase vysoké kríky a stromy. Yang je všetko čo je svetlé, pohyblivé, sú to aj okná, dvere a otvorené priestranstvo. V dome, v byte a aj vonku na pozemku je dôležité vyrovnanie týchto energií. Nikde by nemal prevládať ani jeden aspekt. Pokiaľ bude prevládať yinová energia, budete cítiť stagnáciu a energia nebude dostatočne prúdiť a keď bude zase prevládať yangová energia, tak zase budete pociťovať nepokoj a nekľud. Preto je dôležité hľadať vo všetkom a všade rovnováhu.